logo

Què és l'espeleología?
Per qué practicar l'espeleología?

cabecera
lateral

Endins 35

 


La fascionació de les coves i el carst: L'aigua, la roca, el temps i la vida (Vista online no disponible) ..... Pàginas 9-10
Les exploracions espeleològiques a les Illes Balears. La Federació Balear d'Espeleologia (Vista online no disponible) ..... Pàginas 11-36
Condicionants litològics i estructurals del cart a les Illes Balears (Vista online no disponible) ..... Pàginas 37-52
EL modelat exocàrstic de les Balears i els vamps de lapiaz de mitjana muntanya Mediterrània a la Serra de Tramuntana de Mallorca (Vista online no disponible) ..... Pàginas 53-68
El karren litoral a les Illes Balears (Vista online no disponible) ..... Pàginas 69-84
Classificació morfogenètica de les cavitats càrstiques de les Illes Balears (Vista online no disponible) ..... Pàginas 85-102
Les cavitats Subaquàtiques de la franja litoral de Mallorca (Vista online no disponible) ..... Pàginas 103-132
Morfologies de corrosió de la zona de mescla a les cavitats subaquàtiques de la franja litoral del llevant i mitjorn de Mallorca (Vista online no disponible) ..... Pàginas 133-146
La cova des Pas de Vallgornera(Llucmajor-Mallorca). La cavitat de major desenvolupament de les Illes Balears (Vista online no disponible) ..... Pàginas 147-164
Evidències morfològiques de procesos hipogènics a cavitats de Mallorca (Vista online no disponible) ..... Pàginas 165-182
Espeleotemes i minerals de les coves de les Illes Balears (Vista online no disponible) ..... Pàginas 183-198
Els sediments de les cavitats càrstiques de les Balears (Vista online no disponible) ..... Pàginas 199-213
Dades sobre paleocarst i espeleocronologia de les Illes Balears (Vista online no disponible) ..... Pàginas 213-226
Cavitats litorals de gènesi marina a les Illes Balears (Vista online no disponible) ..... Pàginas 227-236
La flora de les cavitats càrstiques de les Balears: Què en sabem? (Vista online no disponible) ..... Pàginas 237-240
Bioespeleologia de les cavitats de les Illes Balears: Invertebrats terresres (Vista online no disponible) ..... Pàginas 241-256
La fauna aquàtica dels hàbitats anquihalins i dolçaquícoles de les cavitsts Balears (Vista online no disponible) ..... Pàginas 257-268
Les ratespinyades de les illes Balears: Distribucío, avaluacío i estat sanitari de les poblacions (Vista online no disponible) ..... Pàginas 269-282
Els invertebrats terrestres fòssils als jaciments d'origen càrstic de les Illes Balears (Vista online no disponible) ..... Pàginas 283-298
La paleontologia de vertebrats insulars de les Balears: La contribució de les excavacions recents (Vista online no disponible) ..... Pàginas 299-316
Arqueologia de les cavernes de les Illes Balears (Vista online no disponible) ..... Pàginas 317-332
Les coves Turístiques de les Illes Balears: Antecedents i estat de la qüestió (Vista online no disponible) ..... Pàginas 333-344
La conservació del patrimoni subterrani i càrstic de les Illes Balears (Vista online no disponible) ..... Pàginas 345-362
Joaquim Montoriol Pous (1924-2011) (Vista online no disponible) ..... Pàginas 363-366
Cavitats de major recorregut i major fondària de les Balears (Vista online no disponible) ..... Pàginas 367-368