logo

Què és l'espeleología?
Per qué practicar l'espeleología?

cabecera
lateral

Endins 33

 


Proposta d'una nova classificació Morfogenètica de les cavitats càrstiques de l'Illa de Mallorca ..... Pàginas 5-18
Les coves de la Cinglera del Castell de Santueri(Felanitx, Mallorca): Els material del Fons Colominas del museu d'Arqueologia de Catalunya ..... Pàginas 19-34
Les descobertes subaquàtiques a la Cova des Pas de Vallgornera (Llucmajor, Mallora): Històtia i descripció dels descobriments, hidrologia, espeleotemes, sedimets, paleontologia i fauna ..... Pàginas 35-72
Morfologies de corrosió a la part submergida de la Cova des Pas de Vallgornera. Sector Antic, Sector de Gregal i Sector de les Grans Sales. (Llucmajor, Mallorca) ..... Pàginas 73-98
Datos preliminares sobre la mineralogía de los precipitados asociados a los respiraderos y toberas existentes en la Cova des Pas de Vallgornera. (Mallorca) ..... Pàginas 99-104
Les cavitats de la Serra de Burguesa. Zona 9: Son Boronat - L'Hostalet(2a part) (Calvià, Mallorca) ..... Pàginas 105-120
Presencia de murciélago Ratonero Pardo Myotis emarginatus en Mallorca ..... Pàginas 121-124
Noves aportacions al coneixement de la Cabrera prehistòtica (Illes Balears) ..... Pàginas 125-139
Recull de les cavitast de major recorregut i major fondària de les Balears ..... Pàginas 139-152