logo

Què és l'espeleología?
Per qué practicar l'espeleología?

cabecera
lateral

Endins 33

 


Proposta d'una nova classificació Morfogenètica de les cavitats càrstiques de l'Illa de Mallorca (Vista online no disponible) ..... Pàginas 5-18
Les coves de la Cinglera del Castell de Santueri(Felanitx, Mallorca): Els material del Fons Colominas del museu d'Arqueologia de Catalunya (Vista online no disponible) ..... Pàginas 19-34
Les descobertes subaquàtiques a la Cova des Pas de Vallgornera (Llucmajor, Mallora): Històtia i descripció dels descobriments, hidrologia, espeleotemes, sedimets, paleontologia i fauna (Vista online no disponible) ..... Pàginas 35-72
Morfologies de corrosió a la part submergida de la Cova des Pas de Vallgornera. Sector Antic, Sector de Gregal i Sector de les Grans Sales. (Llucmajor, Mallorca) (Vista online no disponible) ..... Pàginas 73-98
Datos preliminares sobre la mineralogía de los precipitados asociados a los respiraderos y toberas existentes en la Cova des Pas de Vallgornera. (Mallorca) (Vista online no disponible) ..... Pàginas 99-104
Les cavitats de la Serra de Burguesa. Zona 9: Son Boronat - L'Hostalet(2a part) (Calvià, Mallorca) (Vista online no disponible) ..... Pàginas 105-120
Presencia de murciélago Ratonero Pardo Myotis emarginatus en Mallorca (Vista online no disponible) ..... Pàginas 121-124
Noves aportacions al coneixement de la Cabrera prehistòtica (Illes Balears) (Vista online no disponible) ..... Pàginas 125-139
Recull de les cavitast de major recorregut i major fondària de les Balears (Vista online no disponible) ..... Pàginas 139-152