logo

Què és l'espeleología?
Per qué practicar l'espeleología?

cabecera
lateral

Endins 32

 


Jaume Damians Gelabert 1960 - 2008 ..... Pàginas 7-10
L'Avenc del Puig Caragoler (Escorca, Mallorca) ..... Pàginas 11-22
El Torrent dels Picarols (Selva, Mallorca) ..... Pàginas 23-32
La Cova des Pas De Vallgornera (Llucmajor, Mallorca): Alcanza los 55 kilómetros de desarrollo topográfico ..... Pàginas 33-42
Nueva aportación al conocimiento de los espeleotemas y morfoloías existentes en la Cova des Pas de Vallgornera. ..... Pàginas 43-48
Noves observacions sobre L'espeleogènesis en el Migjorn de Mallorca: Els condicionants litològics en alguns grans sistemes subterranis litorals ..... Pàginas 49-80
Coves litorals, geomorfologia i jacimetnts del Quaternari de la Marina de Llucmajor. Zona 1: La franja costanera entre es Racó des Llobets i Cala Esglesieta (1a part) ..... Pàginas 81-104

Les Coves de Cala Blanca (Ciutadella de Menorca) ..... Pàginas 105-138
Les inscripcions de les Coves de Cala: Cova de S'Aigo i Cova des Màrmol ..... Pàginas 139-150
Característiques sedimentàries de la Cova d'en Bassol (Felanitx, Mallorca) ..... Pàginas 151-164
Més dades sobre els Soterranis de Sant Felip a L'Illa de Menorca ..... Pàginas 165-170
Primera cita de Eurygeophilus multistiliger (Verhoeff, 1899) (Chilopoda, Geophilomorpha) para las Islas Baleares ..... Pàginas 171-174
Trichoniscus perezi sp. n. (Oniscidea: Synocheta: Trichoniscidae), Un nuevo isótopo terrestre cavernícola de Jaén (Andalucía oriental, Sur de la Península Ibérica) ..... Pàginas 175-180