logo

Què és l'espeleología?
Per qué practicar l'espeleología?

cabecera
lateral

Assegurança de accident

- Cobertura de l'assegurança.


Que fer en cas d'accident.

Has d'acudir sempre a un Centre Concertat amb la MGD. Sol·licita el quadre mèdic en l'Entitat esportiva que et va donar d'alta, o posa't en contacte telefònic amb la Mutualitat, que et facilitarà aquesta informació. Asímismo, a través d'Internet en l'adreça: www.mgd.es.

Abans d'acudir al centre mèdic concertat, hauràs d'emplenar un formulari de Comunicat d'Accident que et facilités i emplenés la federació o pots descarregar de www.mgd.és. En cas d'emergència pots acudir al centre mèdic concertat i complimentar allí el formulari. Recordeu que abans de 2 dias has d'acudir a la federació per a segellar-lo.

Una vegada emplenat per la Federació els apartats que li corresponen d'aquest imprès, hauràs d'acudir al servei assistencial concertat, amb el Comunicat d'Accident, en un termini no superior a 3 dies des de la data de la seva emissió.

En el Centre mèdic t'identificaràs presentant el teu D.N.I. així com el formulari del Comunicat d'Accident emplenat.

En el Centre mèdic hauràs d'exigir que t'emplenin en el Comunicat d'Accident les dades que corresponen a aquest servei. Una vegada emplenat pel servei Mèdic, hauràs de remetre l'original per correu a la Mutualitat, en un termini no superior a 7 dies. (Artc.16 de la Llei de Contracte de Segur).

En cas d'urgència el centre assistencial disposa d'un formulari provisional vàlid solament per a la primera assistència d'urgència. En el cas que no canviïs aquest formulari provisional pel definitiu en el centre que et va atendre, perdràs el teu dret a successives consultes i/o tractaments així com al reemborsament de despeses i indemnitzacions si les necessitessis. La M.G.D. es reserva el dret de reclamar-te aquesta primera assistència cas de no estar correctament afiliat en la mateixa, o no certificar l'entitat esportiva que et va donar d'alta en el nostre segur, que l'accident es va produir en la pràctica de l'activitat esportiva.

Has de saber que la inactivitat esportiva prescrita pel facultatiu, en aquest formulari és obligatòria. La M.G.D. no es farà càrrec de cap accident ocorregut durant aquest període d'inactivitat esportiva, i per tant de qualsevol de les prestacions a les quals et dóna dret la teva assegurança esportiva.

En cas de produir-se la teva alta metgessa esportiva abans del període d'inactivitat esportiva prescrita pel facultatiu que va emplenar el Comunicat d'Accident, hauràs de posar-te en contacte amb la M.G.D. per a informar-lo, havent de facilitar el nombre de Comunicat.

Per a més informació visiteu www.mgd.es o pregunta a la federació.